Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2019

Industriproduktionen ökade i april från året innan och från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i april med 2,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 6,5 procent i april 2019 jämfört med april 2018. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–april med 1,9 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/04

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/04

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i april mest inom den kemiska industrin, med 3,2 procent, och inom utvinning av mineral, med 3,0 procent. Inom metallindustrin ökade produktionen med 2,3 procent från föregående månad och inom skogsindustrin med 1,7 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 3/2019–4/2019, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 3/2019–4/2019, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för april 2019 publiceras 10.7.2019 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2019. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (362,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/04/ttvi_2019_04_2019-06-10_tie_001_sv.html