Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

18,4 17,6 -0,8
14,8 12,8 -2,0
10,2 8,9 -1,3
2,6 1,9 -0,7
0,7 0,5 -0,2
-0,4 -0,2 0,2
1,7 0,9 -0,8
1,4 1,4 0,0
0,3 0,7 0,4
5,7 5,6 -0,1
-5,6 -6,6 -1,0
-6,7 -7,6 -0,9

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.6.2019
B Utvinning av mineral 01/2019 18,4 17,6 -0,8
02/2019 14,8 12,8 -2,0
03/2019 10,2 8,9 -1,3
BCD Hela industrin 01/2019 2,6 1,9 -0,7
02/2019 0,7 0,5 -0,2
03/2019 -0,4 -0,2 0,2
C Tillverkning 01/2019 1,7 0,9 -0,8
02/2019 1,4 1,4 0,0
03/2019 0,3 0,7 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,7 5,6 -0,1
02/2019 -5,6 -6,6 -1,0
03/2019 -6,7 -7,6 -0,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/04/ttvi_2019_04_2019-06-10_rev_001_sv.html