Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.1.2019
B Utvinning av mineral 01/2018 0,6 -0,6 -1,2
02/2018 -11,6 -13,6 -2,0
03/2018 -5,7 -7,9 -2,2
04/2018 7,9 4,9 -3,0
05/2018 79,2 78,0 -1,2
06/2018 76,6 81,2 4,6
07/2018 52,5 54,5 2,0
08/2018 61,5 61,5 0,0
09/2018 3,9 3,9 0,0
10/2018 0,5 0,5 0,0
BCD Hela industrin 01/2018 8,2 8,2 0,0
02/2018 2,3 2,8 0,5
03/2018 2,1 2,2 0,1
04/2018 8,2 8,1 -0,1
05/2018 2,4 3,0 0,6
06/2018 3,1 3,6 0,5
07/2018 5,6 4,6 -1,0
08/2018 1,3 1,4 0,1
09/2018 0,5 4,0 3,5
10/2018 3,0 4,6 1,6
C Tillverkning 01/2018 8,7 8,7 0,0
02/2018 0,7 1,4 0,7
03/2018 0,5 0,7 0,2
04/2018 8,8 8,7 -0,1
05/2018 1,3 2,1 0,8
06/2018 1,8 2,3 0,5
07/2018 3,8 2,6 -1,2
08/2018 -0,3 -0,0 0,3
09/2018 4,1 4,6 0,5
10/2018 3,5 5,3 1,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,3 4,0 -0,3
02/2018 12,4 12,1 -0,3
03/2018 13,5 13,3 -0,2
04/2018 4,2 3,9 -0,3
05/2018 -0,4 -0,7 -0,3
06/2018 -0,9 -1,2 -0,3
07/2018 6,4 6,2 -0,2
08/2018 3,6 3,4 -0,2
09/2018 0,4 0,3 -0,1
10/2018 -0,6 -0,6 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/11/ttvi_2018_11_2019-01-10_rev_001_sv.html