Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2018

Industriproduktionen ökade i april från året innan men minskade från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i april med 1,7 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,9 procent i april 2018 jämfört med april 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–april med 5,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i april med 1,7 procent från föregående månad. I mars ökade den säsongrensade produktionen med 2,2 procent från februari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade produktionen inom industrin i april mest inom elproduktionen, med 10,9 procent. I april var den säsongrensade produktionen inom metallindustrin 1,7 procent mindre än i mars. Utvinning av mineral ökade med 2,3 procent jämfört med mars.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 03/2018–04/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 03/2018–04/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för april 2018 publiceras 10.7.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (344,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/04/ttvi_2018_04_2018-06-08_tie_001_sv.html