Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 8.6.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,2 0,7 0,5
02/2018 -11,6 -11,6 0,0
03/2018 -7,5 -5,6 1,9
BCD Hela industrin 01/2018 7,2 8,6 1,4
02/2018 3,4 2,8 -0,6
03/2018 2,0 2,3 0,3
C Tillverkning 01/2018 7,5 9,0 1,5
02/2018 2,1 1,2 -0,9
03/2018 0,4 0,6 0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,5 4,5 0,0
02/2018 12,5 12,6 0,1
03/2018 13,6 13,8 0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/04/ttvi_2018_04_2018-06-08_rev_001_sv.html