Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.09.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 02 -0,2 -0,9 -0,7
2017 / 03 6,5 7,4 0,9
2017 / 04 -3,3 -5,1 -1,8
2017 / 05 4,7 6,1 1,4
2017 / 06 1,3 2,6 1,3
C Tillverkning 2017 / 02 0,5 -0,4 -0,9
2017 / 03 7,2 8,1 0,9
2017 / 04 -3,1 -5,1 -2,0
2017 / 05 5,3 6,8 1,5
2017 / 06 2,3 3,7 1,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2017 / 03 0,1 0,1 0,0
2017 / 04 -5,6 -5,6 0,0
2017 / 05 3,5 3,5 0,0
2017 / 06 -3,9 -3,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 02 -1,3 -1,1 0,2
2017 / 03 4,6 3,6 -1,0
2017 / 04 -8,0 -8,4 -0,4
2017 / 05 2,3 3,9 1,6
2017 / 06 -0,8 -0,6 0,2
16-17 Skogsindustri 2017 / 02 -4,6 -4,4 0,2
2017 / 03 3,6 3,5 -0,1
2017 / 04 -2,5 -4,1 -1,6
2017 / 05 -1,3 -0,2 1,1
2017 / 06 1,7 2,2 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 / 02 7,0 7,6 0,6
2017 / 03 10,7 11,4 0,7
2017 / 04 -5,6 -6,1 -0,5
2017 / 05 12,7 14,3 1,6
2017 / 06 4,6 8,1 3,5
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 02 -0,4 -1,6 -1,2
2017 / 03 7,5 8,8 1,3
2017 / 04 -1,2 -3,6 -2,4
2017 / 05 6,1 7,8 1,7
2017 / 06 2,3 3,4 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 02 0,1 2,2 2,1
2017 / 03 2,9 6,3 3,4
2017 / 04 -1,3 -1,2 0,1
2017 / 05 5,1 7,4 2,3
2017 / 06 9,0 9,0 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 02 0,5 -0,8 -1,3
2017 / 03 8,0 8,4 0,4
2017 / 04 -3,4 -5,8 -2,4
2017 / 05 5,3 6,7 1,4
2017 / 06 1,1 2,8 1,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/07/ttvi_2017_07_2017-09-08_rev_001_sv.html