Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.08.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 01 4,2 7,0 2,8
2017 / 02 -0,2 -0,9 -0,7
2017 / 03 6,5 7,5 1,0
2017 / 04 -3,3 -5,2 -1,9
2017 / 05 4,7 6,0 1,3
C Tillverkning 2017 / 01 5,8 9,1 3,3
2017 / 02 0,5 -0,5 -1,0
2017 / 03 7,2 8,3 1,1
2017 / 04 -3,1 -5,3 -2,2
2017 / 05 5,3 6,7 1,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 01 -7,8 -7,8 0,0
2017 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2017 / 03 0,1 0,1 0,0
2017 / 04 -5,6 -5,6 0,0
2017 / 05 3,5 3,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 01 5,1 5,8 0,7
2017 / 02 -1,3 -1,1 0,2
2017 / 03 4,6 3,6 -1,0
2017 / 04 -8,0 -8,4 -0,4
2017 / 05 2,3 3,9 1,6
16-17 Skogsindustri 2017 / 01 2,0 3,1 1,1
2017 / 02 -4,6 -4,3 0,3
2017 / 03 3,6 3,6 0,0
2017 / 04 -2,5 -4,0 -1,5
2017 / 05 -1,3 -0,1 1,2
19-22 Kemisk industri 2017 / 01 3,9 5,6 1,7
2017 / 02 7,0 7,0 0,0
2017 / 03 10,7 12,7 2,0
2017 / 04 -5,6 -6,5 -0,9
2017 / 05 12,7 13,6 0,9
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 01 7,8 12,8 5,0
2017 / 02 -0,4 -1,7 -1,3
2017 / 03 7,5 8,6 1,1
2017 / 04 -1,2 -3,8 -2,6
2017 / 05 6,1 7,8 1,7
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 01 16,9 23,9 7,0
2017 / 02 0,1 2,2 2,1
2017 / 03 2,9 6,3 3,4
2017 / 04 -1,3 -1,2 0,1
2017 / 05 5,1 7,3 2,2
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 01 3,9 6,8 2,9
2017 / 02 0,5 -0,9 -1,4
2017 / 03 8,0 8,6 0,6
2017 / 04 -3,4 -5,9 -2,5
2017 / 05 5,3 6,6 1,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/06/ttvi_2017_06_2017-08-10_rev_001_sv.html