Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2017

Industriproduktionen ökade i maj med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,2 procent i maj 2017 jämfört med maj 2016. Maj i år hade en arbetsdag fler än året innan. Den ursprungliga produktionen ökade i maj med 4,7 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–maj med 2,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,5 procent från föregående månad. I april var produktionen på samma nivå som i mars. I mars ökade produktionen med 1,3 procent från februari.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I maj ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom den kemiska industrin, med 12,7 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 5,1 procent från föregående år. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,5 procent. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 10,8 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2016–5/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2016–5/2017, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84,3 procent, dvs. 0,7 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 88,8 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än i maj 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 85,7 procent, dvs. 1,4 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för maj 2017 publiceras 10.8.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/05/ttvi_2017_05_2017-07-10_tie_001_sv.html