Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2017

Industriproduktionen ökade i december med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i december 2016 jämfört med december år 2015. År 2016 ökade industriproduktionen med 2,4 procent. Nedgången i industriproduktionen som började år 2012 vände i fjol och blev till uppgång. Nivån på industriproduktionen är dock nästan 17 procent lägre än nivån år 2008 före finanskrisen.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,7 procent från november. I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad. I oktober minskade produktionen med 0,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I december ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 3,4 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 2,8 procent jämfört med året innan. Produktionen inom metallindustrin ökade i december med 1,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i december med 5,3 procent jämfört med året innan. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 5,5 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2015–12/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2015–12/2016, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,1 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 83,6 procent, dvs. en procentenhet högre än i december 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 82,9 procent, dvs. 1,6 procent högre än året innan

De reviderade uppgifterna för december 2016 publiceras 10.3.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats..


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/12/ttvi_2016_12_2017-02-10_tie_001_sv.html