Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2017

Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,7 procent i november 2016 jämfört med november 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–november med 2,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen var under november och oktober på samma nivå som under föregående månader. I september ökade den säsongrensade produktionen med 2,7 procent jämfört med augusti.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral med 25,3 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 14,6 procent i november. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 13,5 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 2,6 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 1,4 procent i november jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2015–11/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2015–11/2016, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,2 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 90,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i november 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 84,4 procent, dvs. 1,8 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för november 2016 publiceras 10.2.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/11/ttvi_2016_11_2017-01-10_tie_001_sv.html