Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.01.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 06 4,6 3,9 -0,7
2016 / 07 1,9 0,8 -1,1
2016 / 08 1,9 3,6 1,7
2016 / 09 3,3 4,0 0,7
2016 / 10 0,4 1,3 0,9
C Tillverkning 2016 / 06 4,5 3,7 -0,8
2016 / 07 1,8 0,5 -1,3
2016 / 08 3,5 5,5 2,0
2016 / 09 4,9 5,6 0,7
2016 / 10 0,8 1,9 1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 06 -11,7 -11,7 0,0
2016 / 07 -6,2 -6,2 0,0
2016 / 08 0,9 0,9 0,0
2016 / 09 -5,2 -5,2 0,0
2016 / 10 -4,3 -4,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 06 5,8 7,0 1,2
2016 / 07 -3,2 -3,3 -0,1
2016 / 08 3,7 4,2 0,5
2016 / 09 -0,4 -0,4 0,0
2016 / 10 -3,0 -3,2 -0,2
16-17 Skogsindustri 2016 / 06 -1,6 -1,8 -0,2
2016 / 07 -1,8 -2,2 -0,4
2016 / 08 0,4 2,4 2,0
2016 / 09 1,2 1,3 0,1
2016 / 10 2,4 2,1 -0,3
19-22 Kemisk industri 2016 / 06 0,4 1,0 0,6
2016 / 07 4,8 2,8 -2,0
2016 / 08 -0,8 -1,5 -0,7
2016 / 09 8,8 9,6 0,8
2016 / 10 9,5 7,0 -2,5
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 06 7,8 6,3 -1,5
2016 / 07 3,7 2,9 -0,8
2016 / 08 5,7 8,5 2,8
2016 / 09 6,0 7,3 1,3
2016 / 10 -1,5 1,3 2,8
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 06 -2,4 -2,8 -0,4
2016 / 07 3,6 2,9 -0,7
2016 / 08 15,5 16,8 1,3
2016 / 09 3,9 4,4 0,5
2016 / 10 4,6 4,6 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 06 5,6 4,7 -0,9
2016 / 07 1,5 0,2 -1,3
2016 / 08 1,9 4,0 2,1
2016 / 09 5,0 5,8 0,8
2016 / 10 0,3 1,5 1,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/11/ttvi_2016_11_2017-01-10_rev_001_sv.html