Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2016

Industriproduktionen minskade i mars med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i mars 2016 jämfört med mars 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–mars med 0,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,7 procent jämfört med februari. I februari ökade den säsongrensade produktionen med 2 procent. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 2,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 17,8 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i mars med 3,2 procent. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 9,7 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i mars med 1,5 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2015–3/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2015–3/2016, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,8 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 90,3 procent, vilket var 2,4 procentenheter mer än i mars 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 82,6 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för mars 2016 publiceras 10.6.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/03/ttvi_2016_03_2016-05-10_tie_001_sv.html