Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2015

Industriproduktionen minskade i augusti med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,3 procent i augusti 2015 jämfört med augusti år 2014. Under januari–augusti minskade industriproduktionen med 2,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli. I juli var den säsongrensade produktionen på samma nivå som i juni. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 1,2 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i augusti inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 13,1 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i augusti med 7,4 procent från året innan. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 4,1 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade i augusti med 1,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2014–8/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2014–8/2015, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,5 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 82,6 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än i augusti 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 81,8 procent, dvs. 4,1 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för augusti 2015 publiceras 10.11.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/08/ttvi_2015_08_2015-10-09_tie_001_sv.html