Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.08.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 01 -7,2 -6,4 0,8
2015 / 02 -5,1 -4,2 0,9
2015 / 03 -2,1 -1,3 0,8
2015 / 04 -4,2 -3,2 1,0
2015 / 05 -7,2 -7,2 0,0
C Tillverkning 2015 / 01 -6,4 -5,6 0,8
2015 / 02 -4,8 -3,9 0,9
2015 / 03 -2,3 -1,5 0,8
2015 / 04 -4,9 -3,7 1,2
2015 / 05 -7,5 -7,5 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 01 -10,5 -10,5 0,0
2015 / 02 -5,3 -5,3 0,0
2015 / 03 3,3 3,3 0,0
2015 / 04 4,1 4,1 0,0
2015 / 05 -0,5 -0,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 01 -9,4 -8,2 1,2
2015 / 02 -4,6 -3,5 1,1
2015 / 03 -0,1 1,5 1,6
2015 / 04 -5,4 -7,1 -1,7
2015 / 05 -4,8 -4,9 -0,1
16-17 Skogsindustri 2015 / 01 -1,9 -2,8 -0,9
2015 / 02 -5,3 -3,3 2,0
2015 / 03 -2,8 -2,8 0,0
2015 / 04 -1,5 -1,3 0,2
2015 / 05 -5,4 -5,5 -0,1
19-22 Kemisk industri 2015 / 01 -8,5 -5,0 3,5
2015 / 02 -5,3 -2,9 2,4
2015 / 03 -1,0 7,2 8,2
2015 / 04 -9,7 0,3 10,0
2015 / 05 -14,6 -12,0 2,6
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 01 -5,1 -4,7 0,4
2015 / 02 -4,7 -4,1 0,6
2015 / 03 -3,8 -5,2 -1,4
2015 / 04 -4,3 -4,1 0,2
2015 / 05 -7,6 -7,8 -0,2
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 01 3,6 2,1 -1,5
2015 / 02 -5,6 -4,3 1,3
2015 / 03 -0,5 0,4 0,9
2015 / 04 1,4 1,4 0,0
2015 / 05 -8,7 -10,3 -1,6
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 01 -7,5 -6,6 0,9
2015 / 02 -4,7 -3,8 0,9
2015 / 03 -2,6 -1,8 0,8
2015 / 04 -5,7 -4,4 1,3
2015 / 05 -7,4 -7,1 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/06/ttvi_2015_06_2015-08-10_rev_001_sv.html