Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.12.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 05 -4,6 -5,2 -0,6
2014 / 06 -0,7 -2,6 -1,9
2014 / 07 -1,9 -1,8 0,1
2014 / 08 -5,6 -5,6 0,0
2014 / 09 1,3 2,0 0,7
C Tillverkning 2014 / 05 -4,6 -5,3 -0,7
2014 / 06 -1,6 -3,7 -2,1
2014 / 07 -2,4 -2,3 0,1
2014 / 08 -5,7 -5,7 0,0
2014 / 09 1,9 2,8 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 05 -1,7 -1,7 0,0
2014 / 06 6,8 6,8 0,0
2014 / 07 -4,9 -4,9 0,0
2014 / 08 -2,1 -2,0 0,1
2014 / 09 0,5 0,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 05 -7,6 -7,6 0,0
2014 / 06 -0,7 -0,7 0,0
2014 / 07 -3,8 -3,6 0,2
2014 / 08 -4,2 -4,5 -0,3
2014 / 09 4,6 2,8 -1,8
16-17 Skogsindustri 2014 / 05 -4,1 -4,3 -0,2
2014 / 06 0,5 1,1 0,6
2014 / 07 -3,0 -3,2 -0,2
2014 / 08 -4,9 -4,8 0,1
2014 / 09 -0,7 -0,5 0,2
19-22 Kemisk industri 2014 / 05 -2,4 -3,5 -1,1
2014 / 06 1,9 1,7 -0,2
2014 / 07 7,1 6,8 -0,3
2014 / 08 -7,1 -7,3 -0,2
2014 / 09 -5,5 -4,4 1,1
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 05 -4,1 -4,9 -0,8
2014 / 06 -3,8 -8,2 -4,4
2014 / 07 -4,9 -4,4 0,5
2014 / 08 -6,1 -5,9 0,2
2014 / 09 6,9 8,5 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 05 -4,9 -4,7 0,2
2014 / 06 -11,1 -9,6 1,5
2014 / 07 -2,2 -1,2 1,0
2014 / 08 -2,0 -0,8 1,2
2014 / 09 2,4 3,9 1,5
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 05 -4,6 -5,4 -0,8
2014 / 06 -0,4 -3,0 -2,6
2014 / 07 -2,5 -2,4 0,1
2014 / 08 -6,1 -6,2 -0,1
2014 / 09 1,9 2,7 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/10/ttvi_2014_10_2014-12-10_rev_001_sv.html