Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.10.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 03 -2,2 -1,7 0,5
2014 / 04 -5,2 -5,1 0,1
2014 / 05 -4,6 -5,2 -0,6
2014 / 06 -0,7 -2,7 -2,0
2014 / 07 -1,9 -1,9 0,0
C Tillverkning 2014 / 03 0,0 0,6 0,6
2014 / 04 -4,3 -4,1 0,2
2014 / 05 -4,6 -5,3 -0,7
2014 / 06 -1,6 -3,8 -2,2
2014 / 07 -2,4 -2,4 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 03 -17,8 -17,8 0,0
2014 / 04 -16,4 -16,8 -0,4
2014 / 05 -1,7 -1,7 0,0
2014 / 06 6,8 6,8 0,0
2014 / 07 -4,9 -4,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 03 -3,6 -3,8 -0,2
2014 / 04 5,3 5,4 0,1
2014 / 05 -7,6 -7,6 0,0
2014 / 06 -0,7 -0,7 0,0
2014 / 07 -3,8 -3,6 0,2
16-17 Skogsindustri 2014 / 03 0,2 1,9 1,7
2014 / 04 -3,8 -4,3 -0,5
2014 / 05 -4,1 -4,3 -0,2
2014 / 06 0,5 1,2 0,7
2014 / 07 -3,0 -2,9 0,1
19-22 Kemisk industri 2014 / 03 6,9 7,7 0,8
2014 / 04 4,4 4,7 0,3
2014 / 05 -2,4 -3,1 -0,7
2014 / 06 1,9 1,8 -0,1
2014 / 07 7,1 6,4 -0,7
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 03 -2,1 -2,1 0,0
2014 / 04 -9,0 -8,7 0,3
2014 / 05 -4,1 -5,1 -1,0
2014 / 06 -3,8 -8,6 -4,8
2014 / 07 -4,9 -4,6 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 03 -10,6 -10,7 -0,1
2014 / 04 -15,1 -15,8 -0,7
2014 / 05 -4,9 -4,7 0,2
2014 / 06 -11,1 -9,6 1,5
2014 / 07 -2,2 -1,2 1,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 03 1,3 1,9 0,6
2014 / 04 -3,0 -2,7 0,3
2014 / 05 -4,6 -5,4 -0,8
2014 / 06 -0,4 -3,1 -2,7
2014 / 07 -2,5 -2,5 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/08/ttvi_2014_08_2014-10-10_rev_001_sv.html