Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.09.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 02 -6,1 -5,8 0,3
2013 / 03 -7,4 -7,8 -0,4
2013 / 04 -3,5 -2,3 1,2
2013 / 05 -5,3 -5,1 0,2
2013 / 06 -7,8 -7,9 -0,1
C Tillverkning 2013 / 02 -7,5 -7,1 0,4
2013 / 03 -11,1 -11,5 -0,4
2013 / 04 -6,2 -4,7 1,5
2013 / 05 -8,5 -8,3 0,2
2013 / 06 -8,2 -8,3 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2013 / 03 15,6 15,6 0,0
2013 / 04 16,8 16,8 0,0
2013 / 05 7,2 6,7 -0,5
2013 / 06 -10,8 -10,8 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 02 -6,8 -6,3 0,5
2013 / 03 -7,6 -7,5 0,1
2013 / 04 -2,3 -0,6 1,7
2013 / 05 1,9 2,1 0,2
2013 / 06 -1,9 -2,0 -0,1
16-17 Skogsindustri 2013 / 02 -1,8 -1,4 0,4
2013 / 03 -7,5 -6,6 0,9
2013 / 04 -0,7 -0,2 0,5
2013 / 05 -1,1 -0,6 0,5
2013 / 06 -4,7 -4,9 -0,2
19-22 Kemisk industri 2013 / 02 -7,4 -7,0 0,4
2013 / 03 -12,2 -11,9 0,3
2013 / 04 -6,5 -5,8 0,7
2013 / 05 -2,9 -2,9 0,0
2013 / 06 -3,3 -4,1 -0,8
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 02 -8,0 -7,2 0,8
2013 / 03 -12,1 -12,9 -0,8
2013 / 04 -9,0 -7,0 2,0
2013 / 05 -14,1 -13,9 0,2
2013 / 06 -10,9 -10,9 0,0
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 02 -16,8 -16,3 0,5
2013 / 03 -15,7 -15,5 0,2
2013 / 04 -12,9 -13,0 -0,1
2013 / 05 -20,6 -20,8 -0,2
2013 / 06 -12,9 -13,2 -0,3
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 02 -6,2 -5,8 0,4
2013 / 03 -10,4 -11,0 -0,6
2013 / 04 -5,3 -3,6 1,7
2013 / 05 -6,9 -6,6 0,3
2013 / 06 -7,5 -7,6 -0,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/07/ttvi_2013_07_2013-09-10_rev_001_sv.html