Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 09.08.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 01 -3,5 -2,8 0,7
2013 / 02 -6,1 -5,8 0,3
2013 / 03 -7,4 -7,8 -0,4
2013 / 04 -3,5 -2,3 1,2
2013 / 05 -5,3 -5,0 0,3
C Tillverkning 2013 / 01 -5,0 -4,1 0,9
2013 / 02 -7,5 -7,0 0,5
2013 / 03 -11,1 -11,5 -0,4
2013 / 04 -6,2 -4,7 1,5
2013 / 05 -8,5 -8,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 01 5,3 5,3 0,0
2013 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2013 / 03 15,6 15,6 0,0
2013 / 04 16,8 16,8 0,0
2013 / 05 7,2 6,7 -0,5
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 01 -1,5 2,5 4,0
2013 / 02 -6,8 -6,3 0,5
2013 / 03 -7,6 -7,5 0,1
2013 / 04 -2,3 -0,6 1,7
2013 / 05 1,9 2,1 0,2
16-17 Skogsindustri 2013 / 01 3,4 4,3 0,9
2013 / 02 -1,8 -1,4 0,4
2013 / 03 -7,5 -6,5 1,0
2013 / 04 -0,7 -0,1 0,6
2013 / 05 -1,1 -0,5 0,6
19-22 Kemisk industri 2013 / 01 -3,9 -2,4 1,5
2013 / 02 -7,4 -6,9 0,5
2013 / 03 -12,2 -11,8 0,4
2013 / 04 -6,5 -5,8 0,7
2013 / 05 -2,9 -2,7 0,2
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 01 -9,2 -8,9 0,3
2013 / 02 -8,0 -7,2 0,8
2013 / 03 -12,1 -13,0 -0,9
2013 / 04 -9,0 -6,9 2,1
2013 / 05 -14,1 -13,9 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 01 -12,4 -13,4 -1,0
2013 / 02 -16,8 -16,3 0,5
2013 / 03 -15,7 -15,6 0,1
2013 / 04 -12,9 -12,9 0,0
2013 / 05 -20,6 -20,7 -0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 01 -4,0 -2,8 1,2
2013 / 02 -6,2 -5,8 0,4
2013 / 03 -10,4 -11,0 -0,6
2013 / 04 -5,3 -3,6 1,7
2013 / 05 -6,9 -6,6 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/06/ttvi_2013_06_2013-08-09_rev_001_sv.html