Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2013

Industriproduktionen minskade i april med 9,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 9,7 procent i april 2013 jämfört med april 2012. Under januari–april minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 5,1 procent från året innan. Siffrorna för industriproduktionen i mars och april har påverkats av påsken, som inföll under olika månader under åren 2012 och 2013. Den ursprungliga produktionen för hela industrin minskade i april med 3,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i april med 4,6 procent jämfört med mars. I mars var den säsongrensade produktionen 2,1 procent större än i februari. I februari minskade produktionen med 1,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i april inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 17,5 procent. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 15,9 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom elproduktionen, med 16,7 procent. Inom utvinning av mineral var produktionen nästan 8 procent större än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2012–4/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2012–4/2013, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 82,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 86,9 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än i april 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 84,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2013 publiceras 10.7.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/04/ttvi_2013_04_2013-06-10_tie_001_sv.html