Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2013

Industriproduktionen minskade i februari med 6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 6 procent i februari 2013 jämfört med februari 2012.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 1,4 procent jämfört med januari. I januari var den säsongrensade produktionen 3,6 procent mindre än i december. I december ökade produktionen med 1,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i februari inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 18,7 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 8,9 procent från februari 2012. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 8,5 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen bara inom utvinning av mineral, där produktionen var drygt 20 procent större än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2012–2/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2012–2/2013, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,1 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 83,1 procent, vilket var 1,9 procentenheter högre än i februari 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 80,3 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2013 publiceras 10.5.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för januari 2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/02/ttvi_2013_02_2013-04-10_tie_001_sv.html