Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2012

Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i september 2012 jämfört med september 2011. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–september med 1,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,5 procent från föregående månad. I augusti minskade produktionen med en procent jämfört med juli. I juli var den säsongrensade produktionen 1,1 procent större än i juni.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom den kemiska industrin, med nästan 14 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 8,7 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin var 1,7 procent lägre än i september 2011. Elproduktionen ökade med 7,8 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2011–9/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2011–9/2012, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 83 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än i september 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 82,9 procent, vilket var en minskning med 1,6 procentenheter från året innan. Också inom den kemiska industrin minskade kapacitetsutnyttjandegraden i september, med 7 procentenheter från året innan.

De reviderade uppgifterna för september 2012 publiceras 10.12.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/09/ttvi_2012_09_2012-11-09_tie_001_sv.html