Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2012

Industriproduktionen minskade i augusti med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,4 procent i augusti 2012 jämfört med augusti år 2011. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–augusti med 1,4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,8 procent från föregående månad. I juli ökade produktionen med 1,2 procent jämfört med juni. I juni var den säsongrensade produktionen 1,8 procent mindre än i maj.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med nästan 30 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 4,2 procent, medan produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,9 procent från augusti 2011. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 1,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2011–8/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2011–8/2012, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,8 procent, dvs. 2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 88,9 procent, dvs. 3,5 procentenheter högre än i augusti 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 79,3 procent, vilket var 3,9 procentenheter högre än året innan.

Revidering av vikter

Enligt beräkningsprincipen för kedjeindex uppdateras vikterna efter arbetsställe och näringsgren årligen för att motsvara den industriella näringsgrens- och produktionsstrukturen. Ändringarna har effekter också på hela industrins nivå. Siffrorna i offentliggörandet för augusti har räknats med hjälp av nya vikter för de enskilda benämningarna. Ändringen av vikter inverkar i någon mån på indextalen och förändringsprocenterna för årets början.

De reviderade uppgifterna för augusti 2012 publiceras 9.11.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/08/ttvi_2012_08_2012-10-10_tie_001_sv.html