Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2012

Industriproduktionen ökade i juli med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,2 procent i juli 2012 jämfört med juli 2011. Under januari–juli minskade industriproduktionen med 2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen var i juli 0,8 procent större än i juni. I juni minskade produktionen med 1,2 procent från föregående månad. I maj var den säsongrensade produktionen 1,3 procent större än i april.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, med 17,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin var 7,8 procent större än i juli 2011. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 1,8 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 4,2 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med nästan 33 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2011–7/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2011–7/2012, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 74,5 procent, dvs. 2,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 80,6 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än i juli 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 74,1 procent, vilket var 7 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2012 publiceras 10.10.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/07/ttvi_2012_07_2012-09-10_tie_001_sv.html