Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto laski huhtikuussa 3,2 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 huhtikuussa 3,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 huhtikuussa. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 0,6 prosenttia suhteessa maaliskuuhun.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto laski huhtikuussa 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2012 Huhti / 2011 Huhti Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2012 Huhti / 2011 Huhti Kausitasoitettu muutosprosentti, 2012 Huhti / 2012 Maalis
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -4,1 -3,2 0,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,7 -24,1 -29,4 -9,7
C Teollisuus 83,7 -2,3 -0,9 0,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 6,5 -1,6 0,6 2,8
11 Juomien valmistus 1,3 -2,8 -2,8 -0,1
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -1,0 -0,9 31,5
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -29,3 -28,6 -4,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 -29,6 -23,8 -7,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,9 4,4 7,6 3,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,8 -9,9 -10,2 -0,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,8 -10,9 -12,4 3,7
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2,9 -5,7 -5,3 2,3
24 Metallien jalostus 4,3 -4,0 -4,7 -0,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,2 3,2 3,0 3,4
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,2 -0,3 -0,3 -0,6
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,1 1,4 1,3 24,9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 0,9 -15,5 -15,5 -5,3
31 Huonekalujen valmistus 1,1 -10,5 -6,4 1,5
32 Muu valmistus 0,8 -8,5 -8,5 0,1
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,3 -4,6 -4,6 -5,7
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 12,0 -14,3 -14,3 0,1
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,7 -1,2 -1,8 -1,1
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,6 -1,4 -1,4 -0,7
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 39,0 -4,6 -3,9 -0,1
Investointitavarat 28,8 0,4 0,4 1,3
Kestokulutustavarat 1,4 -7,5 -3,7 2,7
Muut kulutustavarat 13,4 -1,6 0,4 -2,7
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 7,8 -1,8 -0,0 1,5
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,2 -16,6 -15,2 1,7
16-17 Metsäteollisuus 13,6 -6,1 -5,9 1,0
19-22 Kemianteollisuus 13,1 2,1 3,0 -10,8
24-30 Metalliteollisuus 38,0 -0,7 0,1 1,7
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,4 -0,7 1,9 4,2
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 23,7 -0,5 0,5 0,1
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,0 -7,4 -7,4 13,2

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2012, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. huhtikuu 2012, Teollisuustuotanto laski huhtikuussa 3,2 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/04/ttvi_2012_04_2012-06-08_kat_001_fi.html