Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2012

Industriproduktionen minskade i mars med 5,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,7 procent i mars 2012 jämfört med mars år 2011. I början av året minskade industriproduktionen med nästan 5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,5 procent jämfört med februari. I februari ökade den säsongrensade produktionen med 1,5 procent från föregående månad. I januari var den säsongrensade produktionen 4,9 procent mindre än i december.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i mars inom de flesta huvudnäringsgrenar. Mest minskade volymen inom elproduktionen, med nästan 20 procent. Också inom utvinning av mineral fortsatte minskningen i mars. Där sjönk produktionen med 15,4 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 7,8 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin var 1,5 procent lägre än i mars 2011. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen bara inom livsmedelsindustrin, där ökningen var en procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2011–3/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2011–3/2012, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 84,5 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 87,9 procent, dvs. 1,6 procentenheter lägre än i mars 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 87,1 procent, vilket var 4,4 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för mars 2012 publiceras 8.6.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2012. Revideringen påverkas av den estimering som gäller näringsgrenen 26–27 samt det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/03/ttvi_2012_03_2012-05-10_tie_001_sv.html