Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2012

Industriproduktionen ökade i december med 2,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,0 procent i december år 2011 jämfört med året innan. Enligt de preliminära uppgifterna ökade industriproduktionen år 2011 med något under en procent. I fjol var industriproduktionen på samma nivå som år 2005.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 2,8 procent jämfört med november. I november ökade produktionen med något under en procent från föregående månad. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med 1,3 procent från september.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen ökade i december inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom metallproduktionen, där ökningen var 13,6 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade med 7,6 procent från året innan. Mest minskade elproduktionen, där minskningen rentav var 26,1 procent jämfört med året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade i december med 9,5 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade i fjol med nästan 4 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2010–12/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2010–12/2011, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 77,8 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 77,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än i december 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 78,8 procent, dvs. 2 procentenheter högre än året innan.

Årsförändring inom industriproduktionen (BCDE) 2001–2011, %, TOL 2008

Årsförändring inom industriproduktionen (BCDE) 2001–2011, %, TOL 2008

Estimering

Den viktigaste orsaken till att uppgifter reviderats är den estimering som använts inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27). Eftersom uppgifter inte erhålls inom tidtabellen för statistikproduktionen när det gäller vissa börsbolag är man tvungen att estimera uppgifterna. Näringsgrenens uppgifter måste estimeras åtta gånger om året. Inom el- och elektronikindustri (26–27) har man också varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen för tredje kvartalet. Dessa ändringar har inverkat på tredje kvartalets indextal och förändringsprocenter. Vid statistikföring av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Med skattematerialet täcker man nästan 70 procent av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Deras andel av industriproduktionen är omkring 13 procent. Statistikcentralen har inte tillgång till periodskattematerialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. december i det här fallet. Vid beräkningen av de reviderade uppgifterna för november, som nu publicerats, har Statistikcentralen haft tillgång till Skatteförvaltningens material.

De reviderade uppgifterna för december 2011 publiceras 9.3.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2012. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/12/ttvi_2011_12_2012-02-10_tie_001_sv.html