Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2011

Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procentKorrigerad 28.6.2011
Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 6,9 procent högre i april 2011 än året innan. I mars var produktionen 2,2 procent högre än i mars 2010.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,6 procent jämfört med mars. I mars ökade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad. I februari ökade den säsongrensade produktionen med 1,9 procent från januari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I april ökade en stor del av huvudnäringsgrenarna från året innan. Mest ökade produktionen inom den kemiska industrin. Där var produktionen 25,8 procent högre än i april 2010. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 11,3 procent. Inom den metallindustrin var produktionen 7,1 procent högre än året innan. I april minskade elproduktionen mest. Produktionen var 6,8 procent lägre än i april 2010.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2010–4/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2010–4/2011, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 80,7 procent, dvs. 9,2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 89,7 procent, vilket var 7,9 procentenheter mer än i april 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 82,4 procent, dvs. 13,3 procentenheter högre än året innan.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/04/ttvi_2011_04_2011-06-10_tie_001_sv.html