Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2011

Industriproduktionen ökade i mars med 2,2 procentKorrigerad 28.6.2011
Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 6,9 procent högre i april 2011 än året innan. I mars var produktionen 2,2 procent högre än i mars 2010.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 2,9 procent högre i mars 2011 än året innan. I februari var produktionen 4,2 procent högre än i februari 2010.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,3 procent jämfört med februari. I februari ökade produktionen med 1,9 procent jämfört med föregående månad. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 4,5 procent från december.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av näringsgrenarna ökade utvinning av mineral i mars med 6,1 procent. Elproduktionen ökade med 2,3 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 1,2 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i mars med 1,6 procent. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom livsmedelsindustrin, där den var drygt 10 procent lägre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2010–3/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2010–3/2011, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 81,4 procent, dvs. 6,1 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 87,2 procent, vilket var 9 procentenheter mer än i mars 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 82,2 procent, dvs. 8,7 procentenheter högre än året innan.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/03/ttvi_2011_03_2011-05-10_tie_001_sv.html