Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.2.2010

Teollisuustuotanto väheni joulukuussa 5,9 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 joulukuussa 5,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kausitasoitettu tuotanto oli kuitenkin 0,9 prosenttia suurempi kuin marraskuussa. Tuotanto on nyt kasvanut kolmena peräkkäisenä kuukautena edelliseen kuukauteen verrattuna. Viime vuonna teollisuustuotanto oli 20,9 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2008 ja tuotanto oli vuoden 2000 tasolla. Pudotus oli pahin Suomen itsenäisyyden aikana.

Vuoden takaiseen verrattuna tuotanto laski edelleen useilla päätoimialoilla. Eniten laski tuotanto muussa metalliteollisuudessa, 15,5 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laski 11,4 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa tuotanto oli reilun prosentin pienempää kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoi Metsäteollisuus, 12,6 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna ensimmäisen kerran yli kahteen vuoteen. Myös sähkön ja lämmön sekä kemianteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 12/2008-12/2009, %, TOL 2008

* Metalliteollisuus pois lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %,
TOL 2008

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa 64 prosenttia. Vuotta aiemmin kapasiteetin käyttöaste oli lähes samalla tasolla. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 67,4 prosenttia, mikä oli 7,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin joulukuussa 2008.

Teollisuustuotannon (BCDE) vuosimuutos 2001-2009, %, TOL 2008

Estimointi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä käytetään toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) useana kuukautena vuodessa estimointia. Kyseisellä toimialalla Tilastokeskus estimoi tietoja 8 kertaa vuodessa. Toimialan kaikki tiedot eivät ole Tilastokeskuksen käytössä julkaisuajankohtina. Koska toimialalla (26-27) on vajaan 20 prosentin paino koko teollisuudesta, estimoinnin käyttö voi muuttaa teollisuustuotannon volyymi-indeksin pistelukuja ja muutosprosentteja, vaikka muilla toimialoilla eivät aikaisempien kuukausien tiedot tarkentuisi.

Tarkennetut joulukuun tiedot julkaistaan tammikuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.3.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Aki Savolainen (09) 1734 2703, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, joulukuu (pdf 133.3 kB)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 10.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/12/ttvi_2009_12_2010-02-10_tie_001.html