Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2009

Industriproduktionen föll i oktober med nästan 19 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 18,9 procent mindre i oktober 2009 än året innan. I september minskade industriproduktionen med 22,7 procent från året innan. Under januari-oktober har industriproduktionen minskat med 22,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den historiskt djupa nedgången i Finlands industriproduktion har pågått nästan ett år. Industriproduktionen började rasa i december i fjol.

I oktober sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin sjönk mest, med drygt 33 procent. Produktionen inom metallindustrin sjönk i oktober med drygt 28 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i oktober med 14 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade i oktober med 6,9 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
10/2008-10/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning var i oktober 69,8 procent, dvs. något under 14 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 79,9 procent, vilket var något under två procentenheter mindre än för ett år sedan.

Årsvolymindexen för år 2007 och 2008 har beräknats

I samband med indexet för oktober har också de s.k. slutliga årsvolymindexen för åren 2007 och 2008 beräknats. Dessutom har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ytterligare information på adressen: http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/ttvi_2009-12-10_uut_001_sv.html

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 8.1.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, oktober (pdf 299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/10/ttvi_2009_10_2009-12-10_tie_001_sv.html