Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2009

Industriproduktionen minskade i juni med 20,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 20,3 procent mindre i juni 2009 än året innan. I maj minskade industriproduktionen med 26,3 procent från året innan Under januari-juni har industriproduktionen minskat med 23 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I juni sjönk produktionen ytterligare inom alla huvudnäringsgrenar. Inom metallindustrin sjönk produktionen med nästan 26 procent. Inom skogsindustrin gick produktionen ned med drygt 35 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med 11 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med något under en procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom Tillverkning (C) var i juni 64,6 procent, dvs. 20 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 59,8 procent, vilket var nästan 24 procentenheter mindre än för ett år sedan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
6/2008-6/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen, t.ex. de estimerade uppgifterna för april-maj preciseras i augusti då uppgifterna för juni publiceras. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar. Mera information under punkten förändringar i denna statistik.

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i juli 10.9.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, juni (pdf 132,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/06/ttvi_2009_06_2009-08-10_tie_001_sv.html