Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2009

Industriproduktionen minskade i maj med 23,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 23,2 procent mindre i maj 2009 än året innan. I april minskade industriproduktionen med 21,3 procent från året innan. Under januari-maj har industriproduktionen minskat med något under 22 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I maj sjönk produktionen ytterligare inom alla huvudnäringsgrenar. Produktionen inom metallindustrin sjönk med drygt 28 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med något under 28 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med närmare 17 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin gick också ned med 4,6 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) var i maj 67,3 procent, dvs. 18,4 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 74,6 procent, vilket var något under 14 procentenheter mindre än för ett år sedan.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
5/2008-5/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

 

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för april-maj preciseras i augusti, då uppgifterna för juni publiceras. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar. Mera information under punkten förändringar i denna statistik.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 10.8.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, maj (pdf 131,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/05/ttvi_2009_05_2009-07-10_tie_001_sv.html