This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Publicerad: 10.6.2009

Industrins trångmål fortsätter

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 21 procent mindre i april 2009 än året innan. I mars minskade industriproduktionen med 16,6 procent från året innan. Under januari-april har industriproduktionen minskat med något under 21 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I april sjönk produktionen ytterligare inom de flesta huvudnäringsgrenar. Produktionen inom den kemiska industrin samt el- och elektronikindustrin sjönk med drygt 16 procent. Produktionen inom metallindustrin gick ned med 25,1 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med något under 31 procent. Den enda "ljusglimten" bland huvudnäringsgrenarna var livsmedelsindustrin, där produktion i april ökade med 0,5 procent från året innan.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom Tillverkning (C) var i april 66,7 procent, dvs. 17,7 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 66 procent, vilket var nästan 21 procentenheter mindre än för ett år sedan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
4/2008-4/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Estimering

I fråga om näringsgrenen (26-27) el- och elektronikindustri estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för januari-februari reviderades i maj, då uppgifterna för mars publicerades. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar. Mera information under punkten förändringar i denna statistik.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 10.7.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volume index of industrial output 2009, April (pdf 131,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Last updated 10.6.2009

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Volume index of industrial output [e-publication].
ISSN=1798-9272. April 2009. Helsinki: Statistics Finland [referred: 1.12.2022].
Access method: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/04/ttvi_2009_04_2009-06-10_tie_001_sv.html