Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2009

Industriproduktionen föll i december med 15,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 15,6 procent mindre i december år 2008 än året innan. I november minskade industriproduktionen med drygt 9 procent från året innan. År 2008 gick industriproduktionen ned med något under en procent. Föregående gång industriproduktionen visade en större minskning var under depressionen år 1991. Då minskade den med rentav 8,7 procent.

Den internationella recessionen drabbade industriproduktionen i Finland i slutet av hösten. Permitteringarna har ökat och produktionen är rekordlåg. I slutet av året sjönk industriproduktionen till och med snabbare och djupare än under depressionen år 1991.

I december sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Nedgången fördjupades jämfört med november. I december sjönk produktionen inom metallindustrin med drygt 13 procent. Mest sjönk produktionen inom trä- och pappersindustrin, med nästan 34 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin var i december 67 procent, vilket är drygt 13 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin har inte på de senaste 13 åren varit lika låg som i december.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
12/2007-12/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Publiceringstidtabellen för volymindexet för industriproduktionen år 2009

Volymindexet för industriproduktionen publiceras år 2009 med omkring 40 dagars eftersläpning, dvs. den 10 i varje månad eller föregående vardag. Det innebär att t.ex. volymindexet för industriproduktionen för januari 2009 publiceras 10.3.2009.

År 2009 är publiceringsdagarna för volymindexet för industriproduktionen följande:

Volymindexet 2009
januari 10.3
februari 9.4
mars 8.5
april 10.6
maj 10.7
juni 10.8
juli 10.9
augusti 9.10
september 10.11
oktober 10.12

Revideringsprojektet för volymindexet för industriproduktionen inleddes år 2006 och utvecklingsarbetet fortsätter ännu år 2009. Under projektperioden har volymindexets täckning förbättrats för de små och medelstora företagens del, volymuppgifter har ersatts med värdeuppgifter och enkäten har utökats till att gälla de viktigaste industriella tjänsterna. Samtidigt har datainsamlingen för producentprisindexet för industrin utvidgats. Prisuppgifter behövs vid framställning av volymindexet för att deflatera värdeuppgifterna.

I samband med offentliggörandet av volymindexet för januari 2009 införs också den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Mera information finns på http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_luo_001.html

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2008, december (pdf 140,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/12/ttvi_2008_12_2009-01-30_tie_001_sv.html