Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.12.2008

Industriproduktionen föll i november med 10,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 10,1 procent mindre i november 2008 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari-november med bara 0,3 procent från året innan. Jämfört med motsvarande period året innan har ökningen avtagit med drygt fyra procentenheter.

Den internationella recessionen återspeglas också i utvecklingen av industriproduktionen i Finland. Permitteringarna har ökat och produktionen är rekordlåg. Under depressionen år 1991 har den arbetsdagskorrigerade produktionen senast sjunkit mer jämfört med året innan.

I november sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Ännu i oktober ökade metallindustrin med nästan 2 procent från året innan. I november sjönk produktionen inom metallindustrin med drygt 8 procent. Mest sjönk produktionen inom trä- och pappersindustrin, med nästan 18 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin var i november 77 procent, vilket är nästan 8 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin har inte på de senaste 13 åren varit lika låg som i november.

 

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
11/2007-11/2008, %

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

 

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Publiceringstidtabellen för volymindexet för industriproduktionen år 2009

Volymindexet för industriproduktionen publiceras år 2009 med omkring 40 dagars eftersläpning, dvs. den 10 varje månad eller föregående vardag. Det innebär att t.ex. volymindexet för industriproduktionen för januari 2009 publiceras 10.3.2009.

År 2009 är publiceringsdagarna för volymindexet för industriproduktionen följande:

Volymindexet 2009
januari 10.3.
februari 9.4.
mars 8.5.
april 10.6.
maj 10.7.
juni 10.8.
juli 10.9.
augusti 9.10.
september 10.11.
oktober 10.12.

Revideringsprojektet för volymindexet för industriproduktionen inleddes år 2006 och utvecklingsarbetet fortsätter ännu nästa år. Under projektperioden har volymindexets täckning förbättrats för de små och medelstora företagens del, volymuppgifter har ersatts med värdeuppgifter och enkäten har utökats till att gälla de viktigaste industriella tjänsterna. Samtidigt har datainsamlingen för producentprisindexet för industrin utvidgats. Prisuppgifter behövs vid framställning av volymindexet för att deflatera värdeuppgifterna.

Statistikcentralen har inte tillgång till en del av de uppgifter som krävs vid revideringen inom den nuvarande publiceringstidtabellen. Därför fördröjs publicering av volymindexet nästa år med omkring 10 dagar.

I samband med offentliggörandet av volymindexet för januari 2009 införs också den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Mera information finns på http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_luo_001_sv.html

 

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 30.1.2009 kl. 9.00.

 

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/11/ttvi_2008_11_2008-12-31_tie_001_sv.html