Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2008

Industriproduktionen ökade i april med 7,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 7,8 procent större i april 2008 än året innan. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade mest i april. Produktionen gick upp med 33,3 procent. Den övriga metallindustrin ökade alltjämt också kraftigt. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med 14 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 5,5 procent. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 7,4 procent.

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

Fr.o.m. offentliggörandet för januari har Statistikcentralen övergått till att använda årsförändringsprocent, som räknats på basis av arbetsdagskorrigerade uppgifter istället för på basis av säsongrensade siffror. Ändringen grundar sig på de senaste internationella rekommendationerna. Tidigare använda säsongrensade indextal, förändringsprocent och alla tidigare publicerade uppgifter finns fortfarande i Statistikcentralens webbtjänst.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 30.6.2008 kl. 9.00.

Mer information om revideringen av volymindexet för industriproduktionen erhålls via

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2008/03/ttvi_2008_03_2008-04-30_uut_001 sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2007-4/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/04/ttvi_2008_04_2008-05-30_tie_001_sv.html