Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2008

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 helmikuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi helmikuussa eniten. Sen tuotanto kasvoi 14 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 8,9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 7,8 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 0,6 prosenttia. Eniten tuotanto väheni energiahuollossa, 12,4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli helmikuussa 1,3 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tarkennetut tammi- ja helmikuun tiedot julkaistaan maaliskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 30.4.2008 kello 9.00.

Vuoden 2008 alussa on edelleen lisätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut. Toimenpiteet ovat parantaneet myös otospohjaisen kuukausi-indeksin peittävyyttä.

Tilastokeskus on siirtynyt tammikuun julkistamisesta alkaen käyttämään julkistamistiedotteessa työpäiväkorjatuista tiedoista laskettuja vuosimuutosprosentteja kausitasoitetuista luvuista laskettujen sijaan. Muutos perustuu viimeisimpiin kansainvälisiin suosituksiin. Aikaisemmin käytetyt kausitasoitetut pisteluvut, muutosprosentit ja kaikki aiemmin julkaistut tiedot löytyvät edelleen Tilastokeskuksen internet-palvelusta.

Lisätietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista oheisesta linkistä
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001.html

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 2/2007-2/2008, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 31.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. helmikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/02/ttvi_2008_02_2008-03-31_tie_001.html