Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.2.2008

Industriproduktionen ökade i januari med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 2,3 procent större i januari 2008 än året innan. I januari ökade produktionen mest inom metallindustrin. Ökningen var 8,6 procent. Produktionen inom den kemiska industrin steg i januari med 3,9 procent. Produktionen minskade mest inom energiförsörjning, med 5,6 procent. Inom trä- och pappersindustrin sjönk produktionen i januari med 2,6 procent från året innan. Också produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 2,1 procent.

De reviderade uppgifterna för januari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 31.3.2008 kl. 9.00.

I början av år 2008 har man ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter i tillämpliga delar. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

Fr.o.m. offentliggörandet för januari har Statistikcentralen övergått till att använda årsförändringsprocenter som räknats på basis av arbetsdagskorrigerade uppgifter istället för på basis av säsongrensade siffror. Ändringen grundar sig på de senaste internationella rekommendationerna. Tidigare säsongrensade indextal, förändringsprocenter och alla tidigare publicerade uppgifter finns fortfarande i Statistikcentralens webbtjänst.

Mer information om revideringen av volymindexet för industriproduktionen erhålls via
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001_sv.html Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
efter näringsgren 1/2007-1/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den arbetsdagkorrigerade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan, %

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/01/ttvi_2008_01_2008-02-29_tie_001_sv.html