Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2008

Industriproduktionen ökade i december med 3,7 procent

I december 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3,7 procent större än året innan. Produktionen ökade mest inom tillverkning av elektronik och elprodukter, med 17 procent. Andra näringsgrenar som ökade var energiförsörjningen och den kemiska industrin. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, med något under 3 procent. Enligt de preliminära uppgifterna ökade industriproduktionen år 2007 med 4,6 procent.

De reviderade uppgifterna för december publiceras 29.2.2008 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte justeras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

I samband med det nu aktuella volymindexet för industriproduktionen publicerades också de slutliga uppgifterna för år 2006 och det månatliga volymindexet för år 2007 reviderades. För år 2007 har användningen av värdeuppgifter i tillämpliga delar lagts till. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyn och licensavgifter och förmedlingstjänster.

Att uppgifterna för år 2007 revideras redan i detta skede ingår i det utvecklingsarbete rörande volymindexet för industriproduktionen som inleddes år 2006 och som fortsätter till slutet av år 2009. Syftet med det fleråriga utvecklingsprojektet är att volymindexet för industriproduktionen så bra som möjligt ska beskriva utvecklingen av produktionen till fast pris inom industrin. Hittills har det månatliga volymindexet för industriproduktionen i huvudsak beskrivit volymutvecklingen av den inhemska varuproduktionen.

Reviderngen av uppgifterna för år 2007 har främst påverkat serierna inom näringsgrenarna 28 (tillverkning av metallvaror) och DL (tillverkning av elektronik- och elprodukter). När det gäller dessa serier är uppgifterna inte helt jämförbara med uppgifter som publicerats tidigare, eftersom dessa har kompletterats med användningen av värdeuppgifter och täckning av tjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

Mer information om revideringen av volymindexet för industriproduktionen erhålls via http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001_sv.html

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen
efter näringsgren 12/2006-12/2007, %

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från föregående månad, %

 

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_tie_001_sv.html