Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi loka-joulukuussa

Vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä teollisuustuotanto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 5,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 vastaavana ajankohtana.

Nyt julkistetussa teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on lisätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut.

Vuoden 2007 tietojen tarkistaminen on osa teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuonna 2006 aloitettua kehittämistyötä, joka jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka. Monivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on, että teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa mahdollisimman hyvin teollisuuden toimialan kiinteähintaisen tuotoksen kehitystä. Tähän saakka teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksi on kuvannut pääasiassa kotimaan tavaratuotannon määrän kehitystä.

Lisätietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista oheisesta linkistä http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001.html

 

Katsauksessa olevat kolmen kuukauden liukuvat keskiarvoluvut perustuvat kausitasoitettuihin indeksipistelukuihin.

Teollisuustuotannon (CDE) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-12/2007

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 12,1 prosenttia
vuoden takaiseen verrattuna

Metalliteollisuuden tuotannon kasvuvauhti kiihtyi loppuvuonna. Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet eniten metalliteollisuuden alasarjoihin eli toimialojen 28 (metallituotteiden valmistus) ja DL (sähköteknisten tuotteiden valmistus) sarjoihin. Sarjojen osalta tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistujen kanssa. Näissä on lisätty arvotietojen ja palveluiden käyttöä. Toimenpiteet ovat parantaneet myös otospohjaisen kuukausi-indeksin peittävyyttä.

Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli vuonna 2005 lähes 48 prosenttia. Metalliteollisuuden kehityksellä on suuri vaikutus koko teollisuustuotantoon.

Metalliteollisuuden (TOL 27-35) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-12/2007

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni loka-joulukuussa 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon kehitys on ollut vaatimatonta. Tuotanto ja trendi on ollut laskevalla uralla koko viime vuoden. Puu- ja paperiteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta putosi vuoden 2004 runsaasta 15 prosentista vuoden 2005 noin 13 prosenttiin. Tähän vaikuttivat vuoden 2005 kesällä olleet tuotantoseisokit. Vuoden 2006 suuret kasvuprosentit johtuvat vertailuvuoden tuotantoseisokeista.

Puu- ja paperiteollisuuden (TOL 20-21) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-12/2007

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 3 prosenttia
vuotta aikaisemmasta

Kemianteollisuuden tuotanto kääntyi viime vuoden loppupuolella kasvuun. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannon jalostusarvosta oli vuonna 2005 vajaat 11 prosenttia. Vuonna 2004 sen osuus oli vielä lähes 12 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 23-25) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-12/2007

Teollisuustuotanto kasvoi vuoden 2007 ennakkotietojen mukaan 4,6 prosenttia. Vuonna 2006 teollisuustuotanto kasvoi 9,4 prosenttia.

Koko teollisuuden (TOL CDE) vuosimuutos 1997-2007, %

Suomen teollisuustuotannon trendi kasvaa 2006 lievän hidastumisen jälkeen. Myös Saksan ja Ruotsin teollisuustuotannon kasvu jatkuu. Sen sijaan USA:n teollisuustuotannon kasvuvauhti on hieman hidastunut.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2007, (Suomi, Saksa, Ruotsi, EU27 ja USA), 2000=100

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. joulukuu 2007, Teollisuustuotanto kasvoi loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_kat_001.html