Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.7.2007

Industriproduktionen var i juni på fjolårets nivå

Den säsongrensade industriproduktionen var i juni på samma nivå som under motsvarande tidpunkt i fjol. Under januari-juni var industriproduktionen något under en procent större än året innan. Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan, %

Produktionen ökade i juni inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade mest, med 5 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med 2,5 procent. Också produktionen inom den övriga fabriksindustrin ökade med drygt 2 procent. Produktion minskade mest inom den kemiska industrin, med drygt 7 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 6/2006-6/2007, %

Industriproduktionen ökade med 0,4 procent i juni jämfört med maj

I juni 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,4 procent större än i maj.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i juli 31.8.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats. Uppgifterna för juni kan preciseras också på grund av att fler arbetsställen än normalt fattas till följd av semestrarna.

I samband med publiceringen i juni har också arbetsställenas viktstruktur för de enskilda benämningarna uppdaterats. Som värdevikter efter benämning används från och med nu värden för år 2006. Därför har också indextalen och förändringsprocenterna från början av året eventuellt kunnat förändras.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/06/ttvi_2007_06_2007-07-31_tie_001_sv.html