Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2007

Industriproduktionen var under januari-maj på samma nivå som året innan

Under januari-maj var industriproduktionen enligt Statistikcentralen på samma nivå som under motsvarande period i fjol. I maj år 2007 var den säsongrensade produktionen 2,6 procent mindre än i maj 2006. Industriproduktionen ökade dock i maj med 0,9 procent jämfört med april. Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid arbetsställen i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Produktionen sjönk i maj inom flera huvudnäringsgrenar. Inom den kemiska industrin var nedgången 8,9 procent. Inom metallindustrin minskade produktionen med 5 procent och för elektronik- och elprodukternas del med 4,1 procent. I maj ökade trä- och pappersindustrin, där produktionen ökade med 4,8 procent samt övrig fabriksindustri, där ökningen uppgick till 0,6 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 5/2006-5/2007, %

Industriproduktionen ökade i maj med 0,9 procent jämfört med april

I maj 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,9 procent större än i april.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 31.7.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen(09) 1734 2606, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/05/ttvi_2007_05_2007-06-29_tie_001_sv.html