Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2007

Industriproduktionen ökade i december med 0,7 procent från november

I december 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,7 procent större än i november. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i december med 5,8 procent jämfört med december år 2005. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen år 2006 med 7,8 procent.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 77 procent. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 87 procent och inom metallindustrin 74 procent. När det gäller den kemiska industrin var utnyttjandegraden 83 procent och inom den övriga fabriksindustrin 76 procent.

De reviderade uppgifterna för december publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i januari 28.2.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/12/ttvi_2006_12_2007-01-31_tie_001_sv.html