Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2006

Industriproduktionen ökade med 0,4 procent i september jämfört med augusti

I september 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,4 procent större än i augusti. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i september med 7,6 procent jämfört med september år 2005.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 82,4 procent, vilket var 3 procentenheter mindre än i september 2005. Inom massa och pappersindustrin var utnyttjandegraden 88 procent, inom metallindustrin var den 83 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 79 och inom den övriga fabriksindustrin 80 procent.

De reviderade uppgifterna för september publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 30.11.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/09/ttvi_2006_09_2006-10-31_tie_001_sv.html