Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.7.2006

Industriproduktionen minskade i juni med 0,3 procent från maj

Enligt Statistikcentralen minskade den säsongrensade industriproduktionen i juni 2006 med 0,3 procent från maj. Den säsongrensade produktionsvolymen för industriproduktionen ökade i juni med 21,5 procent från juni 2005. Arbetskonflikten inom pappersindustrin i maj-juni i fjol kan ännu ses i produktionssiffrorna för juni 2006.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från
föregående månad, %

 

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 84,8 procent, vilket var 12,5 procentenheter mera än i juni 2005. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 90 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 84. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 83 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 82 procent.

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 31.8.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/06/ttvi_2006_06_2006-07-31_tie_001_sv.html