Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2005

Industriproduktionen sjönk i maj med 3,7 procent från april

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 3,7 procent mindre i maj 2005 än i april. Jämfört med maj 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktionsvolymen med 7,5 procent. Den säsongrensade produktionen sjönk under januari-maj med 1,6 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 78 procent, vilket var 7,6 procentenheter mindre än i maj 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 42 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 85 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 82 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 82 procent.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 29.7.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/05/ttvi_2005_05_2005-06-30_tie_001_sv.html