Beskrivning

Statistiken över det arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas under aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar. Uppgifterna i statistiken grundar sig på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetslöshetsförmåner från FPA [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tturvk/meta_sv.html