Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2022

Priserna på produktionsinsatserna inom jordbruket steg kraftigt

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med en dryg femtedel under sista kvartalet år 2021 jämfört med året innan. Produktionsmedlen och tjänsterna inom jordbruket kostade 28 procent mer och investeringarna 8 procent mer. Insatspriserna steg genomgående. Jämfört med året innan mer än fördubblades priset på gödningsmedel, medan priset på energi steg med en tredjedel och priset på foder med en dryg femtedel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, q1/2010–q4/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, q1/2010–q4/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 4:e kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal IV/2021 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 122,7 10,3 21,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 125,5 13,5 27,6
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 115,9 2,8 7,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/04/ttohi_2021_04_2022-02-15_tie_001_sv.html