Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.2.2021

Gödselmedel kostade en tiondel mindre och energipriserna sjönk med 15 procent

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,2 procent under sista kvartalet år 2020. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 3,6 procent mindre och investeringarna inom jordbruket 1,1 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, q1/2010–q4/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, q1/2010–q4/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 4:e kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal IV/2020 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 101,0 0,6 -2,2
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 98,3 0,6 -3,6
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 107,5 0,6 1,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/04/ttohi_2020_04_2021-02-15_tie_001_sv.html