Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2018

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 102,1 1,0 5,6
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 97,2 0,2 3,3
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 114,2 2,3 14,9
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 86,1 -1,8 7,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 98,4 0,7 -2,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 102,1 -0,1 0,1
206000 DJURFODER 103,8 2,8 6,5
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 101,3 0,1 0,8
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 105,2 1,8 4,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 103,8 0,4 1,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 103,7 0,3 2,5
211000 MATERIAL 104,5 0,1 2,8
211100 MASKINER OCH REDSKAP 103,4 0,2 1,9
211200 TRANSPORTMATERIEL 105,4 0,0 3,5
212000 BYGGNADER 102,6 0,7 2,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 102,6 0,7 2,2
219000 ANDRA 102,8 0,4 1,8
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 102,6 0,8 4,7

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2018/03/ttohi_2018_03_2018-11-15_tau_001_sv.html